Skriver bara av mig lite

Behöver bara skriva av mig lite...
 
Börjar tröttna på att en del blir arga eller sårade för saker jag inte gör medvetet. Har kommit ifrån all typ av spirituellt utövande och känner mig inte speciellt kreativ, motiverad eller positiv. Känner mig inte ens motiverad till att göra det jag behöver för att bli positiv igen.
 
Skulle behöva lite tid till att bara isolera mig och ändra på saker och ting då jag börjat stöpas i en negativ form som formas av hur andra ser på mig.
 
Vill flytta då jag inte trivs i min nya klass, men jag vet inte om jag kommer ha möjlighet till en sådan förändring.
 
 
I behov av en förändring// Psychooo-bunny

Djur och fri villja/ Animals and free will

Varje djur vill leva och när man pratar wicca säger många att man aldrig skall göra något mot någons fira vilja. Att döda ett djur är att gå emot djurets vilja och enligt mig går det emot vad dessa personer predikar mot. Det finns en anledning till varför vi har överlevnadsinstinkter

Every animal wants to live and when alot of people, when you talk about wicca, say that you never should do anything against someones free will. To kill an animal is to go against the animals will and according to me it goes against what these people preach. There is a reason for why we have a survival instinct.

Ljus och lycka/Light and happiness
//Psychooo-bunny

En obehaglig känsla/A not so pleasant feeling

Går runt med en jätte olustig känsla som har hållt i sig i två dagar nu! Jag är inte riktigt säker på om jag faktiskt vet vad som ligger bakom denna jobbiga känsla! Plötsligt har jag känt en blandning mellan sorgsenhet och vemod. Det värsta är att jag inte riktigt kan förklara det!

Funderar nu på hur jag skall behålla min positiva sida oavsett vem jag är med. Jag har slut på idéer och märker att det inte riktigt räcker att bara försöka!


I'm walking around feeling a very uneasy feeling that has been concistent for two days now! I'm not quite sure if I actually know what's behind this unpleasant feeling! Suddenly I've felt a mix between sadness and melancholy. The worst part is that I can't qoute explain it!

I'm thinking about how to keep my positive side no matter who I'm with. I'm out of ideas and I'm noticing that trying just doesn't cut it!


Another type of post I guess, ett annat typ av inlägg antar jag//Psychooo-bunny

Ostara

Idag är det ostara som firas vid varje vårdagsjämning. Det är en viktig pelare för årstiderna enligt wiccanska och andra hedninska uppfattningar då det utgör ett firande av att det nu är vår. Jag har inte möjlighet att gå djupare in på varför man firar det och mytologin bakom det, men en sak är säker: idag känns det som vår ute!

Tyvärr har jag inte riktigt firat ordentligt idag. Jag hade svårt för att komma på några aktiviteter och det har varit en lång dag. Därför nöjde jag mig med att plocka videkissar på vägen hem. Jag tog med dessa och lade dem i en av mina träskålar. Videkissar skall sedan bytas ut till något annat denna sommaren.Today it's Ostara that's being celebrated every vernal equinox. It's an important pillar in wiccan and other pagan perceptions because it is a celebration of it now being spring. I'm not able to go deeper into why you celebrate it and the mythology behind it, but one thing's for sure: it feels like spring outside today!

I havn't been able to celebrate it it properly today. I had a hard time thinking of activities and it's been a long day. That's why i settled with picking seeds from sallow on the way home. I brought these and put them in one of my wooden bowls. The seeds from sallow are to be switched out to something else this sommer.

Varma hälsningar/Warm greetings - Psychooo-bunny

Inscence holder

Har äntligen hittat en lösning på vart jag skall ha min rökelse när jag bränner den.

Jag gick till en second hand och hittade en liten mässingsgryta. Jag hällde i ris och ställde sedan ner rökelsen i riset. Min pappa gav mig idén när jag såg hur han löst det. Jag kommer att hälla vitare ris i den sedan.

Brände lite rökelse nu på kvällen innan jag går och lägger mig.


I've finally found a solution to where was going to have my inscence while burning it.

I went to a second hand and found a little pot in brass. I poured rice in it and put down the inscence into the rice. My father gave me the idea when I saw how he solved it. I'm going to put whiter rice in it later.

I burned a little inscence now right before I'm going to bed.

Söta drömmar/Sweet dreams//Psychooo-bunny


Tillbaks till mina rötter/Back to my roots

Enda sedan min resa till Färöarna har jag känt ett behov att hylla mina förfäder och helt enkelt hylla mitt ursprung. Min bakgrund alltid präglat mig och därmed känner jag en anknytning till gamla traditioner.

Modern min är från Färöarna och fadern min är från Sverige och jag har nu blivit fast besluten att inkludera mitt förflutna i bla. mitt spirituella utövande. Därför har jag nu köpt en mungiga och har börjat lära mig att spela. Det blir nog en rolig tradition att inkludera spelandet på mungiga i framtida högtidsriter.Since my trip to the Faroe Islands, I've felt a need acclaim my ancestors and simply acclaim my origin. My background has always affected me that's why I feel a connection to old traditions.

My mother is from the Faroe Islands and my father is from Sweden and I've become determined to include mu past in, among other things, my spiritual practices. That's why I've purchased a jaws harp and I've started to learn how to play it. It will be a fun tradition to include the playing of the jaws harp in future solemn festive rites.

Pendel/Pendulum

Nu har det gått ett tag sedan jag skrev här! Tiden går fort, men det är dags att skriva igen känner jag!

Jag har nyligen börjat använda min pendel som jag köpte för, ja, hur länge sedan kan det ha varit?

Precis när jag köpt den ville jag hem och prova den, men jag kände inte riktigt att den passade mig vid det tillfället. Jag har nyligen insett varför jag känner en starkare dragning till pendeln nu än innan.

När jag provade pendeln för första gången hade jag inte renat den från de energier den antagligen tagit upp när det var i affären. Folk kan ha rört vid den etc. och därmed var pendeln full av andras energier. Jag höll på att rena mina kristaller och när jag ändå höll på renade jag även pendeln. Sedan dess har jag känt en mycket starkare dragning till att använda den och den har nu blivit en av mina favoriter bland divinationsverktyg. Jag tycker att svaret jag fått alltid varit mycket noggrannt.

Innan man börjar använda divinationsverktyg är det också viktigt att man "programmerar" man den först med sin egen energi. Detta kan man göra genom att bära den med sig under en viss tid tex. Detta hade jag inte gjort när jag först provade den, men pendeln har nu legat hemma hos mig, under en längre tid, på ett ställe jag ofta går förbi. Därmed har den blivit programmerad.It's been a while since I wrote here! Time passes by fast, but I feel like it's time for me to write here again!


I've recently started to use my pendulum that I purchased... well how long ago was it?

Right when I bought it, all I wanted was to go home and try it, but I didn't feel like it fit me at that time. Now I've realized why. I've recently realized why I'm more drawn to the pendulum now than before.

I hadn't cleansed the pendulum from all of the energies it probably picked up in the store when I tried it for the first time. People may have toutched it etc. and therefore, it was full of other peoples energies. I cleansed my chrystals and while I was at it I cleansed my pendulum aswell. I've felt more drawn to use the pendulum ever since and now it's one of my favorite divination tools. I find that the answer I've gotten always've been very accurate.

Before you use a divination tool, it's important that you "program" it with your energy. This could be done by carrying it with you for a period of time as an example. I hadn't done that when I first tried it, but the pendulum has now layed at home for a long period of time at a place where I often walk by. Therefore it's been programmed.


Blessed be// Psychooo-bunny

Lycka/Happiness

Låter man lycka bero på någon annan, kan en person ta ifrån dig denna lycka.


If you let you happiness depend on someone else, this someone can take that happiness away from you.

//Psychooo-bunny

resten av livet/For the rest of your life

I slutändan är du fast med dig själv i resten av livet så det är du borde börja älska dig själv så snart du kan!

In the end, you're going to be stuck with yourself for the rest of you life, so you'd better start loving you're self as soon as you can!

//Psychooo-bunny

God hälsa/Good health

Självälskan är nyckeln till god hälsa!

Self-love is the key to good health!

//Psychooo-bunny

Svartsjuka/Envy

Svartsjuka är en mycket intressant känsla.

Jag ser på svartsjuka som ett hinder, det gör att man lägger fokus på hur det går för någon annan vilket hindrar en själv från att själv se vad man kan uppnå och hur detta skall göras!

Man skulle väl kunna använda sin svartsjuka som ett medel att ta reda på vad man själv vill göra med sitt liv, men det är väl det som är lurigast med svartsjuka. Det är inte sällan som svartsjuka beror på att missunnsamhet.


Jealousy is a very interesting feeling.

I look at envy as an obsticle, it makes you focus on how it's going for another person and that stops you from seeing what you can accomplish on you own and how this could be done!

You could use jealousy as a tool to find out what you want to do with your life, med that's the tricky thing about envy. It's not rare that jealousy depends on jaundice.

//Psychooo-bunny

Solot på Lucian update.

Jag berättade om att jag skulle sjunga solo på skolans lucia-firande för att utmana min rädsla, och jag berättade aldrig hur det gick. Jag kan ju ta att börja med att säga (och detta är underdrift) att jag var väldigt nervös. Så när jag stod där och sjöng gick det åt pipsvängen. Trots detta är jag glad över att jag gjorde det, för jag har ändå utmanat mig själv och mina begränsningar!

I told you about me going to sing solo on the schools Lucia celebration to challange my frear, and I never told you how how it went. I can start with saying (and this is an understatement) that I was very nervous.. So when I stood there and sang it went down a hill. Despite that, I'm happy I did it, 'cause I still pushed challanged me and my limitations!


kram/Hug// Psychooo-bunny

Tecken i vardagen/Signs in the everyday life

Jag tror starkt på att man ibland får tecken i vardagen som varnar, eller förbereder, en på vad som kommer att hända under dagen eller inom några dagar.

Exempel på tecken skulle kunna vara ett djurfotspår som är vänt mot en speciell riktning (söder kanske), eller som idag: jag och en person skulle åka bil, och denna person har aldrig missat en avfart innan. Nu råkade hon göra det och vi skojade lite om att det kanske fanns någon mening med detta. Det visade sig att: dit vi var påväg väntade en obehaglig upplevelse. Jag vill inte gå in i detta djupare då det är ganska privat, men kanske var detta ett tecken på att vi inte skulle vilja vara där.

Detta kanske bara var slumpen och det kanske är lite långsökt, men kanske var det ett tecken?


I strongly belive that you sometimes get signes in your everyday life that warns, or prepares, you for what's about to happen during the day or withing a couple of days.

An example could be an animal footstep that is facing a special direction (south maybe), or like today: me and a person went in the car, and this person has never ever missed an exit before. This time she did and we joked around about that perhaps there was a mening with this. As it turned out: there waited an unpleasant experience where se were going. I don't want to go into this any deeper since it's kinda private, bud maybe this was a sign on us not wanting to be there.

It may have been a coinsidence and maybe its far fetched, but maybe it was a sign?


//Psychooo-bunny

Bhagavad gita.

Bhagavad gita (uttalas: Bagava gita) är namnet på den heliga skriften inom hinusim. Tänkte bara berätta lite snabbt att Bhagavad gītā betyder "guds sång" på hindi.

Bhagavad Gita (pronounced: Bagava gita) is the name of the scripture of hinduism. I thought that I'd just tell you that
Bhagavad gītā means "the song of god" in hindi.

Anförtro sig/Confide

Det är omöjligt att anförtro sig hos någon som inte anförtror sig hos dig.

It’s impossible to confide to someone who won’t confide to you!

//Psychooo-bunny

RSS 2.0