Lycka/Happiness

Låter man lycka bero på någon annan, kan en person ta ifrån dig denna lycka.


If you let you happiness depend on someone else, this someone can take that happiness away from you.

//Psychooo-bunny

resten av livet/For the rest of your life

I slutändan är du fast med dig själv i resten av livet så det är du borde börja älska dig själv så snart du kan!

In the end, you're going to be stuck with yourself for the rest of you life, so you'd better start loving you're self as soon as you can!

//Psychooo-bunny

God hälsa/Good health

Självälskan är nyckeln till god hälsa!

Self-love is the key to good health!

//Psychooo-bunny

Anförtro sig/Confide

Det är omöjligt att anförtro sig hos någon som inte anförtror sig hos dig.

It’s impossible to confide to someone who won’t confide to you!

//Psychooo-bunny

Mitt nya påhittade visdomsord!

Var din egen förebild

//Psychooo-bunny

RSS 2.0