God hälsa/Good health

Självälskan är nyckeln till god hälsa!

Self-love is the key to good health!

//Psychooo-bunny

Svartsjuka/Envy

Svartsjuka är en mycket intressant känsla.

Jag ser på svartsjuka som ett hinder, det gör att man lägger fokus på hur det går för någon annan vilket hindrar en själv från att själv se vad man kan uppnå och hur detta skall göras!

Man skulle väl kunna använda sin svartsjuka som ett medel att ta reda på vad man själv vill göra med sitt liv, men det är väl det som är lurigast med svartsjuka. Det är inte sällan som svartsjuka beror på att missunnsamhet.


Jealousy is a very interesting feeling.

I look at envy as an obsticle, it makes you focus on how it's going for another person and that stops you from seeing what you can accomplish on you own and how this could be done!

You could use jealousy as a tool to find out what you want to do with your life, med that's the tricky thing about envy. It's not rare that jealousy depends on jaundice.

//Psychooo-bunny

Solot på Lucian update.

Jag berättade om att jag skulle sjunga solo på skolans lucia-firande för att utmana min rädsla, och jag berättade aldrig hur det gick. Jag kan ju ta att börja med att säga (och detta är underdrift) att jag var väldigt nervös. Så när jag stod där och sjöng gick det åt pipsvängen. Trots detta är jag glad över att jag gjorde det, för jag har ändå utmanat mig själv och mina begränsningar!

I told you about me going to sing solo on the schools Lucia celebration to challange my frear, and I never told you how how it went. I can start with saying (and this is an understatement) that I was very nervous.. So when I stood there and sang it went down a hill. Despite that, I'm happy I did it, 'cause I still pushed challanged me and my limitations!


kram/Hug// Psychooo-bunny

Tecken i vardagen/Signs in the everyday life

Jag tror starkt på att man ibland får tecken i vardagen som varnar, eller förbereder, en på vad som kommer att hända under dagen eller inom några dagar.

Exempel på tecken skulle kunna vara ett djurfotspår som är vänt mot en speciell riktning (söder kanske), eller som idag: jag och en person skulle åka bil, och denna person har aldrig missat en avfart innan. Nu råkade hon göra det och vi skojade lite om att det kanske fanns någon mening med detta. Det visade sig att: dit vi var påväg väntade en obehaglig upplevelse. Jag vill inte gå in i detta djupare då det är ganska privat, men kanske var detta ett tecken på att vi inte skulle vilja vara där.

Detta kanske bara var slumpen och det kanske är lite långsökt, men kanske var det ett tecken?


I strongly belive that you sometimes get signes in your everyday life that warns, or prepares, you for what's about to happen during the day or withing a couple of days.

An example could be an animal footstep that is facing a special direction (south maybe), or like today: me and a person went in the car, and this person has never ever missed an exit before. This time she did and we joked around about that perhaps there was a mening with this. As it turned out: there waited an unpleasant experience where se were going. I don't want to go into this any deeper since it's kinda private, bud maybe this was a sign on us not wanting to be there.

It may have been a coinsidence and maybe its far fetched, but maybe it was a sign?


//Psychooo-bunny

Bhagavad gita.

Bhagavad gita (uttalas: Bagava gita) är namnet på den heliga skriften inom hinusim. Tänkte bara berätta lite snabbt att Bhagavad gītā betyder "guds sång" på hindi.

Bhagavad Gita (pronounced: Bagava gita) is the name of the scripture of hinduism. I thought that I'd just tell you that
Bhagavad gītā means "the song of god" in hindi.

Anförtro sig/Confide

Det är omöjligt att anförtro sig hos någon som inte anförtror sig hos dig.

It’s impossible to confide to someone who won’t confide to you!

//Psychooo-bunny

Barn-detaljer, Vuxna-helhet/Children-details, Adults-totality

Barn ser detaljer och vuxna ser helheten.

Det märker man på tex om ett barn och en vuxen skulle pynta julgranen.
Ett barn skulle sätta julgranskulorna där de själva känner för, kanske inte precis bredvid en julgranskula i samma färg, men barnet lägger inte märke till om kulan inte hänger så att färgerna blir jämnt utspridda i hela granen. En vuxen däremot hänger kulorna förhållandevis till varandra och försöker sprida ut dem så mycket som möjligt.

Children sees details and adults see things in a totality.

You notice that if you, for an example, look at a child and an adult decorating the christmas tree.
A child would put the christmas tree ornaments where they would feel like it, maybe not right next to an ornament in the same colour, but the children don't notice if the ornamens doesn't hang evenly spread in the  whole tree. An adult on the other hand hang the ornaments in proportion to the others and try to spread them as much as possible.//Psychooo-bunny

Tattoos/tatueringar

Tatueringar är en väldigt privat sak, and detta är något jag känner starkt för. Jag kan inte trycka mer på hur viktigt det är att välja en tatuering man känner sig bekväm med att visa världen (om det nu är så att du väljar att ha tatueringen på ett synligt ställe). Man kan räkna med att någon kommer att fråga om ens tatuering, så är du inte redo att berätta om det så bör du kanske tänka två gånger innan du skaffar den. En annan sak som är avgörande när det gäller tatueringar, är att tatueringen betyder något för dig, inte bara något som ser bra ut.

Tattoos is a very private thing, and this is something I feel strongly about. I can't stress enough how important it is to chose a tattoo that you feel compfortable with showing the world (that is if you chose to have the tattoo in a visible place). Y can count on that someone is going to ask you about your tattoo, so if your not ready to tell them about it, maybe you should have thought twice before getting it. The other thing that I think is crucial when it comes to tattoos, is that it's a tattoo that means something to you, not just something that looks good.

Love and prosperity// Psychooo-bunny

RSS 2.0